Harita Mühendisliği

Tecrübeli mühendislerden oluşan ekibimiz ile verdiğimiz bazı hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir.

 • İmalat Haritaları
 • Son Durum Haritaları
 • Sayısal Halihazır Harita Üretim
 • CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi)
 • Kent Bilgi Sistemi Kurulması
 • Arazi Toplulaştırma (TİGH)
 • Mera Aplikasyonu Harita Yapımı
 • Sayısal Kadastro Harita Yapımı
 • Kamulaştırma Planları Yapımı
 • Kadastro Haritaların Sayısallaştırılması
 • GPS Ölçme ve değerlendirilmesi
 • İmar Planı Uygulaması
 • Aplikasyon
 • Köy Yerleşik Alan Haritaları Yapımı
 • Fotogrametrik Harita Yapımı
 • En Kesit, Boy Kesit ve Kübaj Hesapları
 • TCK İçin Hakkedişe Esas Brükner Hesabı gibi
img
Maximum Ajans